Om mig

Jag heter Ida Olofsson, är 38 år och mor till tre barn. För sex år sedan började jag jobba som mejerist på Rösta utbildningsmejeri. Med min utbildning som analytisk kemist var det lätt att byta ut mätandet, rörandet och skrivandet på laboratoriet till osttillverkning och jag visste äntligen vad jag ville bli när jag blev stor. Kerstin Jurss, min företrädare och läromästare, gjorde ett fantastiskt arbete och lärde upp mig i osttillverkningens ädla konst. Efter många försök och misstag började ostarna ta form.

År 2006 infördes krav på HACCP-system. Jag gick kurs i HACCP och började arbeta med mejeriets egenkontrollprogram. I HACCP-planerna ska styrpunkterna vara mätbara. Lyckan var gjord, äntligen analytisk kemi som det var någon mening med.

2007 läste jag en kurs på SLU som hette mjölkproduktlära. Jag var en mycket besvärlig student som ställde omöjliga frågor. Superkul och lärorikt. Senare samma år fick jag erbjudande om att på deltid arbeta med en handledning för miljö- och hälsoskyddsinspektörer, angående att fokusera på rätt saker vid kontroll av småskaliga mejerier. Superkul även det.

År 2009 lades Rösta utbildningsmejeri ner, eftersom utbildningsbehovet i Jämtland hade minskat då kompetensen är stor hos de verksamma mejeristerna. Jag räknade med att regionen inte rymde ett mejeri till så jag beslöt att starta Idas mejeritjänst. Jag erbjuder alltså avlösning i mejeriet, rådgivning och kurser till behövande mejerister och mejerskor.

Jag jobbar nu deltid på JiLU med högskoleutbildningar och övrig tid med mejeritjänster. Just nu arbetar jag på uppdrag av Eldrimner med fäbodbranschens branschriktlinjer samt att jag är avbytare på mejeri.

Utbildning

Har examen som kemist med inriktning mot miljöanalytisk kemi från Umeå Universitet. Har även läst naturgeografi, floristik-faunistik och humanekologi. På senare år kompletterat med högskolepedagogik samt mjölkproduktlära.

2007 Mjölkproduktlära C, 7 poäng, Sveriges Lantbruksuniversitet
1998 Högskolepedagogik, 5 poäng, Mittuniversitet
1996 Filosofie Magister examen från Naturvetenskapliga programmet med Kemi som huvudämne, 200 poäng från Umeå Universitet.
1991 Naturvetenskapligt linje på Katrinelunds gymnasium, Sundsvall
2011 Mikrobiologi, 10 hp, Sveriges lantbruksuniversitet
2010 Får og get I,II, 10 hp Högskolan i Nord-Tröndelag

Arbetslivserfarenhet

2009 – Projektledare ”Mittnordisk lantbrukshögskola”

2004 – 2009 Mejerist på landstingets utbildningsmejeri, Rösta Ås.
På mejeriet har jag arbetat med att utbilda småskaliga ystare från hela norden. Jag har utvecklat nya kurser inom mejerinäringen samt tagit fram nya ostrecept – lämpliga för småskalig produktion. 2007-2009 arbetade jag i Nordost-projektet, finansierat av Livsmedelsverket. Utöver detta arbetade jag med produktion av get- och koostar som såldes i butiken.

1997 – 2004 Labingenjör/adjunkt på Ekoteknikprogrammet, Mittuniversitetet
På Ekoteknik ansvarade jag för labbet och delar av kemiundervisningen, samt hade kurser inom geoekologi och floristik.

1996 – 1997 Labingenjör på Eka Chemicals Alby AB
Företaget tillverkar Väteperoxid och mitt arbete bestod av rutin- och kvalitetsanalyser i produktionen.

     

 

 

 

Foto: Eva Esteby. Grafisk form och webbproduktion: Annica Nordin/Periferi film o. form